Çalışma Alanlarımız

Vergi HukukuVergi konulu her tür ihtilaf

Vergi dairesi ile vergi mükellefi arasında vergiden kaynaklanan bütün ihtilaflar ofisimiz çalışma alanı içersindedir

Ceza HukukuAğır Ceza kapsamındaki davalar

Ceza hukukundan kaynaklanan ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanın giren ihtilaflar faaliyet alanımız içersindedir

Engelliler HukukuEngelli aylığı, Engelli araç alımı vb

Ofisimiz engellilerin karşılaştıkları her türlü sorunda,  engellilerin yanında olmayı değerli bir görev olarak kabul etmiştir.

Tazminat HukukuTrafik kazaları, iş kazaları vb

Zarar doğuran her her eylemin arkasında kusurlu olan birileri vardır. Kusur varsa tazmin sorumluluğu da söz konusudur

Bilişim Hukukuistenmeyen linklerin kaldırılması

Tüm dünyada yeni bir suç mecrası olarak ortaya çıkan internet üzerinden işlenen   bilişim suçları çalışma alanımız içindedir

İş İşçi Hukukuişe iade, fesih, tazminat vb

Haksız fesih nedeniyle tazminat,  işe iade davaları ve iş hukukundan kaynaklanan diğer davalar faaliyet alanımızdadır.

Aile HukukuTedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası

Boşanma, tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası, Velayet, Miras, Evden uzaklaştırma gibi aile hukuku kaynaklı sorunlar.

İcra Hukukuİcra ve icraya ilişkin ihtilaflar

Alacaklıların ve borçluların hukukunu düzenleyen İcra Kanunundan kaynaklanan ihtilaflar çalışma alanımızdadır

Borçlar Kanunu Sözleşmeler hukuku ihtilafları

Borçlar kanunu ve  taraflar arasındaki sözleşmelere aykırılıklardan kaynaklanan ihtilaflar çalışma alanımızdadır

Ticaret Kanunu Ticari şirket uyuşmazlıkları

Başta şahıs firması olmak üzere anonim, limited, kollektif   Veya adi ortaklık gibi kişiler ve kurumlar arasındaki ihtilaflar

Sağlık Hukuku Kamu ve özelde kötü uygulama

Malpraktis. Doktor hatalarından kaynaklanan,  kamu ve özel hastanelere ilişkin davalar  faaliyet alanımız içindedir.

İdare Hukuku İdare hukuku kaynaklı ihtilaflar

Genel düzenleyici ya da bireysel olarak idarenin tesis ettiği her türlü işlem denetimi büromuz faaliyetleri arasındadır

Spor HukukuSporda şiddet önlenmesi

6222 sayılı yasa uyarınca seyircilere verilen men cezalarına itiraz ve kaldırılması, sözleşme, menajerlik alacaklarının tahsili

Tüketici HukukuCayma bedeli, iade, tazmin

Taahhütten cayma,  mesafeli sözleşmelerde ki haklar gibi tüketici davaları faaliyet alanımız içerisindedir

Marka PatentFikri ve sınai haklar

Fikir ve sanat eserleri kanunundan kaynaklanan  ihtilaflar,  marka ve patent tescili  gibi hususlar çalışma alanımızdadır

Kripto Para Digital ödeme yöntemi sorunları

Henüz denetlenemeyen digital para piyasasında sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık ve benzeri sorunlar  çalışma alanımızdadır

Alimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Online Çözüm Adımları 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo, egestas id, condimentum at, laoreet mattis, massa. Sed eleifend nonummy diam. Praesent mauris ante, elementum et, bibendum at, posuere sit amet, nibh. Duis tincidunt lectus quis dui viverra vestibulum. Suspendisse vulputate aliquam dui. Nulla elementum dui ut augue.

Probleminizi Bildirin:

Hukuki bileği veya yardıma ihtiyaç duyduğunuz  konuya ilişkin olarak  yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı detaylı olarak tarafımıza bildirmeniz halinde en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

İlave sorularımızı yanıtlayın:

Tarafımıza bildirdiğiniz soruna ilişkin olarak varsa eksik kalan hususların tamamlanması için sorulacak hususların cevaplandırılması gerekebilecektir.

İnceleme ve Yazılı Görüş bildirme

Verilen bilgiler ışığında  problem ofisimizde etraflıca değerlendirilecektir. Problemin hukuki çerçevesi belirlendikten sonra  çözüm yollarına ilişkin aşamalar tamamlanacaktır. Bu aşamadan sonra talep edilmesi halinde yazılı görüş bildirilecektir

Sözleşme Onayı ve Vekaletname:

Bu aşamada bizimle çalışmak istenmesi halinde iş, ücret ve karşılıklı diğer hak ve yükümlülükleri belirleyen sözleşmenin imzalanması ardından vekaletname çıkarılarak tarafımıza ulaştırılması gereklidir.

Mahkeme Savunma:

Sözleşme de yer alan koşullarının yerine getirilmesi ve vekaletnamenin ibrazından sonra ilgili yargı yolunda davanın açılması veya açılmış olan davaların takibi ve sonuçlandırılması için gerekli olan işlemler başlatılacaktır. Derdest  davalara ilişkin olarak müvekkiller periyodik bilgilendirmeler yapılacaktır.

Alimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Alimoğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, kurulduğumuz 1990 yılından bu güne kadar geçen süre zarfında, uzmanlaştığımız alanlar içerisinde yer alan konu, hukuki uyuşmazlık ve davalarda hem bireysel hem de kurumsal bazda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Avukatlık büromuzun yurt içi ve yurt dışında karşılıklı olarak birlikte çalışma ve gerektiğinde biri birimizi temsil etme kararı aldığımız ve bu şekilde çözüm ortağımız olan bir çok avukatlık ofisi ile avukatlık firması mevcuttur. Çözüm ortakları olarak adlandırdığımız bu ağımız büyümeye devam etmektedir. Müvekkillerimizin avukat seçme hakkına saygı duyar ve bu çerçevede her işi almama hakkımızı da saklı tuttuğumuzun bilinmesini isteriz. Üstlenmeyi kabul ettiğimiz işlerin tümüne büyük küçük, önemli önemsiz ayrımı yapmadan aynı duyarlılık içinde yaklaşmak temel çalışma ilkelerimizden biridir.
Avukatlık ofisimizin kurucu ortağı olan Av.Fahri Alimoğlu’nun 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda engelli olması nedeniyle “Engelli Hakları” hukuk büromuzun uzmanlık alanlarından biri haline dönüşmüştür. Ayrıca vergi uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, bilişim hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmeler, gayrimenkul, sağlık, spor, aile, tüketici ve ceza hukukundan kaynaklanan davalar ile trafik kazası, iş kazası, güvenlik zaafiyeti gibi nedenlerden kaynaklanan sigorta ve tazminat davaları da faaliyet alanımız içersindedir. Hukuk büromuz aynı zaman ulusal bir bankamızın icra ve benzeri işlerini de takip etmektedir.
Mesleğimizde konuşmak kadar dinlemenin de önemli olduğuna inandığımız için, müvekkillerimize ihtiyaç duydukları kadar zaman ayırmak ve üstlendiğimiz hukuki uyuşmazlıkların safahatı konusunda müvekkillerimizi düzenli olarak e-mail, SMS veya telefon yoluyla bilgilendirmek temel çalışma ilkelerimizden biridir. Üstlendiğimiz işte umduğumuz sonucun alınamaması halinde bile müvekkillerimizin ofisimizden gereken herşeyin yapıldığına ilişkin ve kontrol edilebilir bilgiyle ayrılması çalışma prensiplerimiz arasındadır. Müvekkillerimizin memnuniyetinin tavsiye ve referans olarak geri dönüşüne yıllardan beri büyük bir keyifle ve huzurla tanıklık etmekteyiz. Aynı keyfin huzurun ve güvenin devam etmesi mesleki açıdan en önemli tatmin kaynağımız olmaya devam edecektir.

İlgilendiğimiz Dava Türlerinden Bazıları

We Are Social